Samarbejdet med PrimaCare

Hvordan bliver jeg en del af jeres behandler netværk?

Du kan finde information om vores netværk her

Hvordan bliver jeg en del af jeres psykolognetværk?

Du kan læse mere om vores behandlernetværk her.

Fakturering

Hvordan indsender jeg regninger til PrimaCare?

Behandlere bør benytte vores GLN faktureringsmulighed for hurtig og sikker ekspedition.

PrimaCares GLN-nummer: 57 90 00 23 27 100

Hvis du har spørgsmål til proceduren, er du meget velkommen til at kontakte vores regningsteam (hverdage 9-16) på telefon 78 79 39 40 #2 eller mail: faktura@prima-care.dk

Det er muligt for behandlere at sende en faktura på E-mail til betaling: faktura@prima-care.dk

Bemærk: Hvis du benytter E-mail til at fremsende dine regninger til os, skal du sikre at du kan kommunikere sikkert med os, og dermed overholder persondataforordningen.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med PrimaCare i vedr. regninger?

Vi kan kontaktes på tlf. 78 79 39 40 (tryk 2 ved menuen og herefter tryk 1 for at komme til regningsteamet) eller send en mail på faktura@prima-care.dk. Husk altid at notere det referencenummer, som henvendelsen drejer sig om.

Hvor mange behandlinger gælder en betalingsgaranti til?

Antal behandlinger er altid behovsbestemt og antallet fremgår af betalingsgarantien.   

Dog er antal behandlinger på en betalingsgaranti på Kronisk Lidelse eller Sundhedsordningen fastlagt på forhånd og her skal forsikringstager selv anmode sit forsikringsselskab om flere behandlinger. 

Hvilket referencenummer skal jeg notere på regningen, hvis kunden har flere betalingsgarantier?

I skal altid notere det gældende referencenr., som dækker i fht. behandlingsdatoen og det anmodede antal behandlinger.

Jeg har kun haft forsikringstager én gang på forløb og forsikringstager skal ikke fortsætte med behandling på klinikken – hvad gør jeg?

Her skal du gå ind på portalen og afslutte forløbet med en fyldestgørende begrundelse og sende en faktura på en førstegangsbehandling.

Hvad gør jeg ved betalignsgarantier med enkeltbehandlinger (FX massage eller fysioterapi på sundhedsordning/kronisk lidelse)?

Der afregnes når forløbet er afsluttet.

Hvad gør jeg hvis kunden eksempeltvis startede op i går, men vi først modtager en betalingsgaranti fra PrimaCare dagen efter?

På betalingsgarantien står der en gyldighedsdato. 

Hvis forsikringstager er startet tidligere en dette, skal denne selv kontakte sit forsikringsselskab.

Hvad betyder det, hvis jeg er psykolog og har fået en kunde henvist, hvor der på betalingsgarantien står med lægehenvisning?

Med lægehenvisning betyder at det er en sag med henvisning og behandlingerne skal dermed faktueres efter gældende sygesikringstakster.