Vil du være en del af vores netværk?

I PrimaCare tilbyder vi forskellige behandlingsmetoder inden for mental sundhed, og vi arbejder tæt sammen med vores psykolognetværk. Vores fokus er stærk faglighed og høj kvalitet for klienten. Det er vigtigt for os at klienten føler sig set, hørt og i gode hænder, hele vejen igennem forløbet. 

Har du en god forståelse for, hvad det kræves at være en del af et behandlernetværk, så er du muligvis vores nye netværkspsykolog. 

Er du vores nye netværkspsykolog?

Som psykolog i vores netværk, bliver du en del af et større samarbejde omkring klienten. I fælleskab skal vi hjælpe klienten bedst muligt ud fra dennes ressourcer. Hvis du kan se dig selv tilgå et sådan samarbejde, kan vi tilbyde dig: 

  • Automatisk adgang til klienter
  • Spændende faglige udfordringer
  • Selvstændighed og frihed til at løse opgaven
  • Variation i opgaverne
  • Kunde- og behandlingsflow sat i system og understøttet af gennemprøvede sagsgange og it-systemer

 

Unik tilgang til dialog og kommunikation

Vi holder personlige samtaler med nye netværkspsykologer og er efterfølgende tilgængelig for dem i den daglige drift. Vi er i løbende positiv dialog med Dansk Psykolog Forening, for at være tæt på branchens udfordringer og klargøre vores egne. Vi er i kontakt med brugerne før-under-efter behandling via intelligente online spørgeskemaer, der afkoder effekt og tilfredshed. Vi tilbyder vores kunder en samlet dokumentation af effekt og tilfredshed med behandling ydet til deres slutbrugere, samt identifikation af højrisikogrupper og proaktiv imødegåelse. Vi informerer løbende behandlerne om deres egen opnåede score og benchmark til reference. Vores IT-systemer er generelt designet til at skabe et automatisk og nemt tilgængeligt kommunikations flow mellem os, bruger og behandler.

 

En klar sundhedsfaglig retning

Vi har primært psykologer med kognitiv uddannelse, og vi har tilknyttet mange psykologer med erfaring inden for ACT. ACT-psykologernes behandlingstilgang involverer klienten og dennes egne ressourcer i en aktiv og handlingsorienteret tilgang til sundhed og genoprettet balance. Dette er erfaringsmæssigt ofte forløb, som klienterne profiterer af og er glade for.

 

Har vi vakt din interesse?

Så kan du sende os en uopfordret ansøgning. Beskriv gerne dine faglige interesser, kvalifikationer og vedhæft også CV med beskrivelse af dine efter- og videreuddannelser. Vi forventer selvfølgelig, at du er autoriseret i Danmark.

Vi kender alle vores psykologer personligt og værdsætter dette. Det vil derfor være afgørende at mødes, inden et samarbejde kan indgås.

Kontakt vores teamleder

Anne Sofie Olesen

Teamleder for Psykolog Team

 

kontakt@prima-care.dk