Vil du være en del af vores netværk?

I PrimaCare tilbyder vi forskellige behandlingsmetoder inden for fysisk sundhed, og vi arbejder tæt sammen med vores behandlernetværk. Vores fokus er stærk faglighed og høj kvalitet for patienten. Det er vigtigt for os at patienten føler sig set, hørt og i gode hænder, hele vejen igennem forløbet. 

Vi har en aktiv tilgang til behandling, så det er vigtigt for os, at patientens egne ressourcer kommer i spil.  

Har du en god forståelse for, hvad det kræves at være en del af et behandlernetværk, så er du muligvis vores nye netværksfysioterapeut eller -kiropraktor. 

Er du vores nye behandler?

Som behandler i vores netværk, bliver du en del af et større samarbejde omkring patienten. I fælleskab skal vi hjælpe patienten bedst muligt ud fra dennes ressourcer. Hvis du kan se dig selv tilgå et sådan samarbejde, kan vi tilbyde dig: 

  • Automatisk adgang til patienter
  • Spændende faglige udfordringer
  • Selvstændighed og frihed til at løse opgaven
  • Variation i opgaverne
  • Kunde- og behandlingsflow sat i system og understøttet af gennemprøvede sagsgange og it-systemer

 

Unik tilgang til dialog og kommunikation

Vi er i løbende kontakt med vores behandler og er tilgængelige for dem i den daglige drift. Vi er i kontakt med brugerne før-under-efter behandling via intelligente online spørgeskemaer, der afkoder effekt og tilfredshed. Vi tilbyder vores kunder en samlet dokumentation af effekt og tilfredshed med behandling ydet til deres slutbrugere, samt identifikation af højrisikogrupper og proaktiv imødegåelse. Vi informerer løbende behandlerne om deres egen opnåede score og benchmark til reference. Vores IT-systemer er generelt designet til at skabe et automatisk og nemt tilgængeligt kommunikations flow mellem os, bruger og behandler.

 

En klar sundhedsfaglig retning

Vi arbejder primært ud fra en tilgang, som involverer patienten og dennes egne ressourcer i en aktiv og handlingsorienteret tilgang til sundhed og genoprettet balance. Dette er erfaringsmæssigt ofte forløb, som patienterne profiterer af og er glade for.

 

Har vi vakt din interesse?

Har du interesse i at blive en del af et netværk af højt kvalificerede fysioterapeuter, kan du sende en uopfordret ansøgning. Beskriv gerne dine faglige interesser, kvalifikationer og send også gerne link til klinikkens hjemmeside. Vi forventer selvfølgelig, at du er autoriseret i Danmark.

Kontakt vores netværksspecialist

Andreas Jurlander

Netværksspecialist

 

kontakt@prima-care.dk