På hver klinik vil I selv kunne logge ind på portalen og efterfølgende søge i Skadesanmeldelse på forsikringstagers navn eller cpr.nr. Tryk på forsikringstagerens navn og I kommer direkte til sagen, hvor I kan trykke på Download og hente betalingsgarantien samt få relevant information.

 

Status samt orientering/korrespondance af/om forløb skal uploades eller skrives ind under Kommentarer i portalen, da portalen er GDPR-sikret. Vi undgår dermed at personfølsomme oplysninger sendes via mail. Du, som behandler, er selv dataansvarlig, for de oplysninger, som du har indhentet og/eller videregiver. Udveksling af sagsrelaterede oplysninger giver forsikringstager skriftligt samtykke til ved sagsoprettelse.

I dette tilfælde skal i kontakte PrimaCare i kommentarfeltet på sagen.

I mailen med Der er nyt i sagen finder du et link, som du skal klikke på. Herefter navigeres du direkte til det sted i portalen, hvor årsagen til henvendelsen vil være beskrevet.

Afvent 1-2 hverdage og herefter afvises sagen i portalen med årsag.

Såfremt I vurderer det er nødvendigt, vil I altid have mulighed for at sætte jer på som standby i en given periode. Dette gør I selv under jeres login i portalen under min klinik og sætter flueben ud for Standby for nye kunder. I samme forbindelse markeres Standby tidsintervallet fra og til (både fra og til dato er inkluderet) og tryk herefter Gem.

Tjek først at du ikke benytter Internet Explorer, da denne browser ikke er kompatibel til portalen. Google Chrome bør altid anvendes. Hvis du fortsat ikke kan finde forsikringstager, kan du kontakte PrimaCare på tlf. 78 79 39 40.

Gyldighedsdatoen fremgår i portalen.

Her skal du gå ind på portalen og afslutte forløbet med en fyldestgørende begrundelse og sende en faktura på en førstegangsbehandling.

Her bør du altid vurdere, hvorvidt der er tale om væsentlig og varig bedring, samt om der er tale om forebyggende behandling. Når du vurderer at du ikke kan gøre mere for forsikringstageren, går du ind på forsikringstageren i portalen og begrunder sundhedsfaglig i kommentarfeltet, hvorfor du vurderer at forløbet skal afsluttet. Desuden bør der ligeledes skrives en begrundelse i portalen af hvorfor forsikringstager bliver sendt tilbage til forsikrings- eller pensionsselskabet.

Indimellem oplever I at vi beder om en uddybende status på forsikringstagers forløb. Dette skyldes at forsikringsselskabet har bedt om denne, for at kunne hjælpe vedkommende med videre udredning eller anden behandling.

Vi indhenter kun disse oplysninger, hvis der opstår problemer undervejs i forløbet, hvis forsikringstageren skal til videre udredning eller hvis forløbet ligger på grænsen af policevilkår. Her har vi brug for din hjælp i fht. hvad ud finder af problemstillinger i den enkelte sag, samt hvad der er forsøgt af behandling samt effekten heraf.  Med andre ord, du kender forsikringstageren, og er derfor den bedste til at hjælpe forsikringstageren videre. Vi kan ikke gøre det uden dig.

Status skal uploades eller skrives ind under Kommentarer i portalen, da portalen er GDPR-sikret. Vi undgår dermed at personfølsomme oplysninger sendes via mail.

Scanningssvar kan med fordel uploades i portalen, da portalen er GDPR-sikret. Vi undgår dermed at personfølsomme oplysninger sendes via mail.

Du, som behandler, er selv dataansvarlig, for de oplysninger, som du har indhentet og/eller videregiver. Udveksling af sagsrelaterede oplysninger giver forsikringstager skriftligt samtykke til ved sagsoprettelse.

Du kan beskrive belæg for scanning eller udredning i en status under kommentarfeltet i portalen. Husk at forsikringstager skal have en henvisning fra egen læge.

Hvis du som kiropraktor ønsker at henvise til MR-scanning, kan henvisning uploades sikkert i portalen og vi kan videregive denne.

Forsikringstager modtager altid ved udstedelse af forløb en mail, hvor der står forklaret, at diverse tillæg og tillægsydelse (eksempelvis shockwave, tape, ultralydsscanning, såler etc.) ikke er dækket af forsikringen og vil være egenbetaling. Dog bør behandler altid oplyse, at dette er for egen regning.

Når der identificeres to separate problematikker, skal forsikringstager tage kontakt til sit forsikringsselskab om oprettelse af ny sag. Behandler skal samtidigt skrive en kort kommentar i portalen med dennes sundhedsfaglige vurdering af problemet. 

Når forsikringstager vurderes afsluttet på forløb, skal behandler gå ind i portalen og afslutte sagen med begrundelse herfor i det tilhørende kommentarfelt. Forsikringstager skal ikke gøre yderligere. 

Hvis recidiv er sket inden for de sidste 30 dage siden sidste behandling, skal behandlingen fortsætte på samme referencenr.

Hvis der er gået mere end 30 dage siden sidste behandling, skal forsikringstageren kontakte sit forsikringsselskab for ny betalingsgaranti. Behandling opstartet uden betalingsgaranti er ikke omfattet af vores aftale og dermed ikke omfattet af forsikringen.

I bør afvise sagen i portalen med årsag ”har ikke ydernummer – send venligst ny betalingsgaranti uden henvisning”.

I skal kontakte os i kommentarfeltet på sagen, hvorefter der tages stilling til om forsikringstager kan dækkes uden henvisning. Behandlinger er ikke dækket før dette er afklaret.

Som psykolog bedes I afvise sagen i portalen og skrive ”kan ikke give forsikringstager tid inden for X antal dage” eller afvise sagen i portalen og bede om en ny betalingsgaranti uden henvisning.

Som fysioterapeut skal I spørge om dette er muligt. I bedes skrive i kommentarfeltet at I ikke har kapacitet og spørge om betalingsgarantien kan ændres til uden henvisning. 

For begge typer behandling vender vi retur, når vi har snakket med forsikringstagerens forsikringsselskab. 

Her skal du finde forsikringstagers sag frem i portalen og anmode om yderligere behandlinger. Du skal notere antal brugte behandlinger, antal yderligere behandlinger, samt kort begrundelse for de yderligere behandlinger.

Forsikringstager skal ikke gøre yderligere.